Programi

Pravo na predškolski odgoj imaju sva djeca predškolske dobi.

 

U okviru svoje djelatnosti dječji vrtić organizira i provodi:

 

1. Redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu.

a) Cjelodnevni 9 i 10 sati boravka

- Za djecu jasličke dobi 1 – 3 godine

- Za djecu vrtićke dobi od 3 – 7 godina

b) Poludnevni 5-satni boravak

- Za djecu vrtićke dobi od 3 – 7 godina

- Za djecu s posebnim potrebama

 

2. Drugi kraći i rekreacijski programi tijekom godine

- Sportska igraonica – 2 puta tjedno po 45 min (uskoro-ovisi o broju prijavljene djece)

 

3.Program predškole svaki dan od 8,00 do 12,00 sati