NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE (2 radnika/ice)

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE (2 radnika/ice)

DJEČJI VRTIĆ „BAJKA“ Nuštarska ulica 4, 32100 VINKOVCI KLASA: 112-03/22-01/02 UR. BROJ: 2188-1-JT-2-01-22-2 U Vinkovcima, 3.3.2022. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bajka” Vinkovci raspisuje: NATJEČAJZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE – ODGOJITELJ/ICA – dva (2) radnik/ica – na određeno puno radno vrijeme…