Program predškole

Predškolski program

Program predškole je obvezni kraći program odgojno-obrazovnoga rada s djecom predškolske dobi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Program predškole dječjeg vrtića „Bajka“ verificiran je od strane MZO je u siječnju 2015. godine.

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom prije polaska u osnovnu školu tijekom kojeg djeca razvijaju vještine, navike i kompetencije koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Susret sa školom za dijete znači susret s odgovornošću, točno određenim pravilima, zahtjevima, zadaćama, mehanizmima procjena i usporedbi.

CILJ: Cilj programa predškole je djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu osigurati okruženje u kojem će ono razviti svoje potencijale (sposobnosti, mogućnosti) do najviše razine, zadovoljiti interese i potrebe te time steći spoznaje, vještine, navike i kompetencije koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koji ga u osnovnoj školi očekuju.

BITNE ZADAĆE PROGRAMA:

Razvijati radoznalost i intelektualnu znatiželju i pobuditi pozitivne osjećaje (uživanje u usvajanju novih znanja i spoznaja bez prisile u skladu s individualnim sklonostima djeteta;

 • Razvijati pozitivne stavove djeteta prema procesu školovanja i učenja kroz afirmaciju vlastitih sposobnosti i osobina;
 • Razvijati okulomotornu koordinaciju i grafomotoričke vještine
 • Razvijati intelektualne sposobnosti mišljenja, pamćenja, koncentracije, klasifikacije, kauzaliteta, analize i sinteze;
 • Razvijati sposobnost učinkovitog strukturiranja i rješavanja problema
 • Razvijati sposobnost povezivanja logičkog mišljenja i izražavanja;
 • Razvijati sposobnost verbalnog respektirajući razgovor i kao najčešći i najvažniji oblik ljudske komunikacije;
 • Razvijati sigurnost, samopouzdanje, inicijativu i snalažljivost osobito u nepoznatim situacijama;
 • Razvijati osjećaj kontrole, kompetentnosti i upornosti u pronalaženju adekvatnih rješenja;
 • Razvijati pozitivnu sliku o sebi i svijetu, osjećaj vlastite vrijednosti kao i vrijednosti drugih i svijeta koji nas okružuje;
 • Naučiti preuzimati i razvijati odgovornost u odnosu na sebe i vlastite potrebe uz istovremeno uvažavanje potreba drugih;
 • Razvijati oblike prosocijalnog ponašanja i senzibilitet za emocije i potrebe drugih: empatija, altruizam, suradnja, tolerancija;
 • Razvijati pozitivno usmjerenu kompeticiju i njezinu motivacijsku vrijednost;
 • Razvijati pozitivno shvaćanje sukoba kao produktivnog procesa te sposobnost njegova kreativnog rješavanja
 • Potrebno je poštivati karakteristike dobi djeteta i razvojne zadaće radi stjecanja spoznaja, vještina i navika.

Program predškole integriran je u rad predškolske odgojne skupine dječjeg vrtića Bajka.

Program traje 8 mjeseci (od 1. listopada do 31. svibnja)

Za djecu upisane u redovne programe Vrtića program traje pet puta tjedno u trajanju 2 sata.

Realizira se u dječjem vrtiću „Bajka“  u prijepodnevnim satima.

Program predškole ne naplaćuje se dodatno.

Polazak u školu izuzetno je značajan trenutak u životu djeteta, ali i roditelja, čak mnogo značajniji nego što se to obično misli….