Pristup informacijama

Pristup informacijama

Uz pismeni zahtjev dostupni su;

– Statut vrtića

– Pravilnik  o unutarnjem ustrojstvu

– Pravilnik o radu

– Pravilnik o upisu u vrtić

– Etički kodeks vrtića

– Godišnji plan i program

– Kurikulum vrtića

– Godišnje izvješće o radu

– Program predškole

– Program škole sporta

– Mjerila  o načinu i uvjetima sudjelovanja u naknadi roditelja – korisnika usluga dječjeg vrtića „bajka“

– Pravilnik o zaštiti na radu

– Pravilniku o zaštiti od požara

– Poslovnik o radu upravnog vijeća

– Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća

– Protokoli

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu:

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću:

Zakoni i propisi: