Programi

Pravo na predškolski odgoj imaju sva djeca predškolske dobi. cjelodnevni boravak, poludnevni boravak, škola sporta…

U okviru svoje djelatnosti dječji vrtić organizira i provodi:

Cjelodnevni boravak

  • Za djecu jasličke dobi 1 – 3 godine
  • Za djecu vrtićke dobi od 3 – 7 godina

 

Poludnevni boravak (od 8:00 do 12:00 sati)

  • Za djecu vrtićke dobi od 3 – 7 godina
  • Za djecu s posebnim potrebama

 

Dodatni programi za djecu vrtića

  • škola sporta dobi 4 – 7 god.
  • škola engleskog jezika dobi 5 – 7 god.