Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bajka“ raspisuje  19.12.2023. natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

2 ODGOJITELJ/ICA

  • DVA (2) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ice su:

Završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
  • uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta
  • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupkom, ne starije od 6 mjeseci.
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
  • Dokaz u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju iz čl. 101. st. 1.-3. i čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji

Rok za podnošenje prijava je 29.12.2023. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu; Nuštarska ulica 4, Vinkovci ili na e-mail: bajkadjecivrtic@gmail.com

 

Predsjednik Upravnog  vijeća                                                                                   Ravnatelj

Željka Cajner                                                                                                                    Ana Zulumović, mag.paed.

U Vinkovcima  18.12.2023.

Prijava na linku: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=139186861&AspxAutoDetectCookieSupport=1