Natječaj za mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Natječaj za mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto

 VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA


 2


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Djelomično


 1.9.2021.


 9.9.2021.


 

Posloprimac

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Nije važno


UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • Zamolbu
  • Životopis,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci),  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
  • Preslika domovnice
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
  • Dokaz u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju iz čl. 101. st. 1.-3. i čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=116340512