Petak, 06.10.2017
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bajka" Vinkovci raspisuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE - ODGOJITELJ/ICA - DVA (2) radnik/ica - na određeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: • Zamolbu • životopis, • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku, • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), • Preslika domovnice • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Na natječaj se mogu javiti oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Bajka“, Nuštarska ulica 4. Vinkovci, s naznakom: «za natječaj». Ili na e-mail dvbajka@net.hr ili osobnim dolaskom. Zakašnjele prijave kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči Vrtića, na stanicama HZZ-a i web stranici Dječjeg vrtića "Bajka" Vinkovci dana 6.10.2017. godine. Natječaj traje od 6.10.2017. do 17.10.2017. godine U Vinkovcima, 6.listopada 2017. Ravnateljica Ana Zulumović, mag.paed.

RADNO VRIJEME VRTIĆA

Srijeda, 03.05.2017
od ponedjeljka do petka 6,30 - 20,30 do 31.7.2017. od 1.9.2017. od 6:30 do 16:30 sati, subotom,nedjeljom i blagdanima ne radimo

NATJEČAJ

Ponedjeljak, 03.04.2017
DJEČJI VRTIĆ „BAJKA“ Nuštarska ulica 4, 32100 VINKOVCI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bajka“ raspisuje 28.3.2017. natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: 1 ODGOJITELJ/ICA - Jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ice su: Završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stučna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja. Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: - Dokaz o stečenoj stručnoj spremi - Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), - Dokaz o hrvatskom državljanstvu. Rok za podnošenje prijava je 6.4.2017. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu; Nuštarska ulica 4, Vinkovci ili na e-mail: dvbajka@net.hr Predsjednik Upravnog vijeća Željka Cajner Ravnatelj Ana Zulumović,mag.paed. U Vinkovcima 28.3.2017.

NATJEČAJ

Petak, 08.07.2016
ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE Radno mjesto Mjesto rada: VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 3 Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: 2 smjene Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: Bez naknade Natječaj vrijedi od: 7.7.2016. Natječaj vrijedi do: 20.7.2016. Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu Posloprimac Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: ODGAJATELJ M/Ž U DJEČJEM VRTIĆU Poslodavac Poslodavac: Dječji vrtić BAJKA Kontakt: osobni dolazak: VINKOVCI NUŠTARSKA 4 e-mailom: dvbajka@net.hr

SRETAN BOŽIĆ I NOVA 2016.!

ŽELE VAM DJECA I DJELATNICI DV "BAJKA"