Pristup informacijama

Pristup informacijama

Uz pismeni zahtjev dostupni su;

– Statut vrtića

– Pravilnik  o unutarnjem ustrojstvu

– Pravilnik o radu

– Pravilnik o upisu u vrtić

– Etički kodeks vrtića

– Godišnji plan i program

– Kurikulum vrtića

– Godišnje izvješće o radu

– Program predškole

– Program škole sporta

                – Program engleskog jezika

– Mjerila  o načinu i uvjetima sudjelovanja u naknadi roditelja – korisnika usluga dječjeg vrtića „bajka“

– Pravilnik o zaštiti na radu

– Pravilniku o zaštiti od požara

– Poslovnik o radu upravnog vijeća

– Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća

– Protokoli

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu:

Obrasci:

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću:

Zakoni i propisi:

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

https://www.revizija.hr/pristup-informacijama/zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama-narodne-novine-25-13/25

https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

Kontakt: zppibajka@gmail.com