NATJEČAJ

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bajka" Vinkovci raspisuje:

 

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE

 

- ODGOJITELJ/ICA -  DVA (2) radnik/ica - na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • Zamolbu
  • životopis,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci),  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
  • Preslika domovnice
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Na natječaj se mogu javiti oba spola. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Bajka“, Nuštarska ulica 4. Vinkovci, s naznakom: «za natječaj». Ili na e-mail dvbajka@net.hr ili osobnim dolaskom.

  1. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Natječaj traje od 6.10.2017. do 17.10.2017. godine

 

  1. U Vinkovcima, 6.listopada  2017.                            Ravnateljica Ana Zulumović, mag.paed.