Plan upisa za 2022./2023. pedagošku godinu

Plan upisa za 2022./2023. pedagošku godinu

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“ i Statuta Dječjeg vrtića „Bajka“ čl. 20. Upravno vijeće donosi PLAN UPISA ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU U pedagoškoj godini 2022./23. na području grada Vinkovaca, u Dječji vrtić „Bajku“ upisati će se broj djece do popunjenosti grupa u skladu sa…