22. Vinkovački karneval

22. Vinkovački karneval

Dragi roditelji i ove godine ćemo sudjelovati u karnevalskoj povorci našega grada.

Ovogodišnja tema i kostimi su

ORION

Mogu sudjelovati samo djeca predškolske odgojne skupine uz prijavu i potpisanu izjavu za sudjelovanje (kod teta) i plaćanje 50 kn za materijal i izradu kostima!

Sve kostime izraditi će odgojitelji vrtića.

Dijete prijavite do 22.2.2019. kako bi znali broj sudionika i koliko kostima trebamo izraditi.

Karneval se održava 3.3.2019. (nedjelja) u 11:00 sati. Okupljanje djece je na igralištu 3. i 4. Osnovne škole u 10:30.

Uskoro ćemo staviti na pano sliku izrađenog kostima

Hvala!