OSIGURANJE DJECE

OSIGURANJE DJECE

Molimo roditelje koji žele i ove godine osigurati svoje dijete da se upišu na izjavu i daju teti 20 kn. (Izjave se nalaze na garderobnim ormarićima)

Osiguranje nam istječe 10.2.2019. S toga tko želi neka se upiše do 8.2.2019.

DJECA SU OSIGURANA od 10.2.2019. do 10.2.2020.

U  EUROHERC osiguranje d.d.  od 0do 24 sata svaki dan.

Djeca su osigurana od;

  • Smrti uslijed nezgode
  • Trajni invaliditet uslijed nezgode
  • Troškoli liječenja uslijed nezgode
  • Bolnička naknada za neprekidno nošenje gipsa, prema napomeni
  • Naknada za lom kosti
  • Dnevna naknada uslijed nezgode