OBAVIJEST ZA RODITELJE IZ OPĆINE JARMINA

OBAVIJEST ZA RODITELJE IZ OPĆINE JARMINA

 

Općinsko vijeće donijelo je 21.12.2017. novu odluku.

Od 1.1.2018. godine Općina sufinancira sa 600,00 kn za dijete u vrtiću, a za jaslice 650,00 kn.

Što znači da vam je od ovog mjeseca umanjena mjesečna cijena za usluge vrtića na  650,00 kn.