Fotografiranje djece za uspomenu

Fotografiranje djece za uspomenu

Ponuda foto atelier Rahela“, Vinkovci

grupna fotografija formata 15*21 u boji, u prigodnoj pasparturi po cijeni od 15,00 kn

Fotografiranje djece biti će 17.5.2019 od 9:30 sati u vrtiću.

Molimo roditelje koji žele da upišu svoje dijete na evidencijski list i napišu koliko komada.

Molimo da se plati dok ne budu izrađene fotografije, tj do kraja mjeseca svibnja.